Hodowla Terierów Szkockich | no.4794/N oddz.Szczecin 

________________________________________________________________ 

Wiktoria Winowicz, Mierzyn (Szczecin), Polska
telefon: +48 511 050 419
e-mail: nicenspicekennel@gmail.com

w w w . n i c e n s p i c e . p l
 
Copyright © 2020 Nice N Spice Scottish Terrier Kennel. Design by Wiktoria Winowicz